Reglement voor de Organisatie van de notariële boekhouding Goedgekeurd door de algemene vergadering van de Nationale Kamer van notarissen op 9 oktober 2001 en gewijzigd door de algemene vergadering van 22 oktober 2002

Titel I. — Algemene bepalingen:

Voorwerp - Definities : Voorwerp - Definities

Titel II. — Organisatie van de notariële boekhouding

Het voeren van de notariële boekhouding in het algemeen :
Principes - Strikt onderscheid tussen de rekeningen -  Opening van een professionele rekening -  Boeken, registers en documenten - Te volgen rekeningenstelsel -  Verwerking van de professionele rekeningen -  Klassement van de boekhoudstukken

Provisies - Betalingen : ProvisiesBetalingen per cheque - Ontvangstbewijzen

Individualisatie : Deposito’s

Waarborgen : Beschikbaar saldo -  Zekerheden -  Kredietopeningen - Driemaandelijks neer te leggen documenten

Verzekering beroepsaansprakelijkheid : Verplichte aansprakelijkheidsverzekering

Associatie van notarissen : Gezamenlijke handtekening

Titel III. — Overgangsbepalingen

Professionele rekeningen - Kredietopeningen - Rekeningenstelsel

Titel IV. — Inwerkingtreding

Principe