Reglement voor de Organisatie van de notariële boekhouding Goedgekeurd door de algemene vergadering van de Nationale Kamer van notarissen op 9 oktober 2001 en gewijzigd door de algemene vergadering van 22 oktober 2002
TITEL II. — Organisatie van de notariële boekhouding
HOOFDSTUK I.—Het voeren van de notariële boekhouding in het algemeen

Klassement van de boekhoudstukken

Art. 9. Alle boekhoudstukken en documenten dienen chronologisch te worden geklasseerd. De boekhoudstukken die betrekking hebben op de algemene kosten van het kantoor kunnen echter chronologisch per categorie geklasseerd worden.

De bankuittreksels van alle professionele rekeningen dienen chronologisch
per bankrekening te worden geklasseerd.