Algemene vergadering van de Nationale Kamer van Notarissen van 22 oktober 2002 te Brussel

Reglement voor de Organisatie van de notariële boekhouding Goedgekeurd door de algemene vergadering van de Nationale Kamer van notarissen op 9 oktober 2001 en gewijzigd door de algemene vergadering van 22 oktober 2002.

Daarna is dit reglement naar de Koning gegaan.

Bij Koninklijk besluit van 9 maart 2003 heeft de Belgisch Vorst het reglement van de Nationale Kamer van notarissen bekrachtigd bij KB.

Op 1 april 2003 is het KB in het Belgisch Staatsblad gepubliceerd.

notariele deontologie