Notariele boekhouding 2006

Principes waaraan de notariele boekhouding dient te voldoen

Deze zijn terug te vinden in artikel 3 van het Reglement voor de Organisatie van de notariële boekhouding


De vereiste om 'ten allen tijde de situatie van het kantoor weer te geven'

De vereiste om 'de ontvangsten en uitgaven van alle aard vast te stellen'

De vereiste om 'onmiddellijk de bedragen vast te stellen die verschuldigd zijn aan derden'

De vereiste om 'het beschikbare saldo vast te stellen'

De vereiste om 'op een betrouwbare en transparante wijze te worden gecontrolleerd'