Principes waaraan de notariele boekhouding dient te voldoen

De vereiste om 'ten allen tijde de situatie van het kantoor weer te geven'


- de balans geeft het vermogen van de notaris weer.

- de boekhouding moet 'ten allen tijde' zijn bijgewerkt.