Principes waaraan de notariele boekhouding dient te voldoen

De vereiste om 'de ontvangsten en uitgaven van alle aard vast te stellen'


- alle verrichtingen die door de notaris worden gedaan moeten in de boekhouding worden weerregeven.