Principes waaraan de notariele boekhouding dient te voldoen

De vereiste om 'onmiddellijk de bedragen vast te stellen die verschuldigd zijn aan derden'


- alle bedragen die door de notaris aan derden verschuldigd zijn moeten uit de boekhouding blijken.

- dit op een globale manier

- dit ook op een individuele manier