Principes waaraan de notariele boekhouding dient te voldoen

De vereiste om 'het beschikbare saldo vast te stellen'


De notaris dient een beschikbaar saldo te hebben om onmiddellijk aan zijn financiele verplichtingen te kunnen voldoen.