Principes waaraan de notariele boekhouding dient te voldoen

De vereiste om 'op een betrouwbare en transparante wijze te worden gecontrolleerd'


- Uit de boekhouding moet men de onderliggende boekeningen kunnen duidelijk maken.


- Uit de boekhouding moet blijken hoe de onderliggende originele bewijsstukken kunnen gecontrolleerd worden.