De balans van de notaris

Actiefzijde balans Passiefzijde balans

400101 - Klanten RC
400300 - Confraters
416010 - Provisie hypotheekkantoor 1

551000 - Bankrekening 1
570000 - Kas

440101 - Klanten RC
440200 - Klanten gerubriceerd
440300 - Confraters
458100 - Registratiekantoor 1

De resultatenrekening van de notaris