De resultatenrekening van de notaris

Kostenzijde Opbrengstenzijde
613200 - Erelonen betaald aan confraters
619010 - Andere hypotheekkantoren
619020 - Andere registratiekantoren
700000 - Erelonen akten
700300 - Erelonen aangiften
700400 - Erelonen tussenkomsten

De balans van de notaris