Balansrekening

400300 - Confraters: te ontvangen honoraria

Debetzijde Creditzijde
Hier boekt de notaris de schuldvorderingen die hij heeft op zijn confraters ingevolge zijn tussenkomst in een akte van een collega. De tegenpost is dan 700400.

Commentaar

Bij Dataconsult heeft men deze tussenkomsten in via een diverse boekening (DIV). De te crediteren tegenpost is dan 700400. Bij het inboeken van het te ontvangen honorarium wordt gedaan op de dag van de tussenkomst bij de collega. In feite wordt op dat moment het te ontvangen ereloon reeds als een opbrengst geboekt. Men gaat ervan uit dat alle notarissen steeds hun schulden betalen. De betaling door de collega volgt later.


Bij dataconsult zijn de confraters die op rekening 400300 geboekt staan bekend onder het type H.