Balansrekening

400300 - Confraters: te ontvangen honoraria

Debetzijde Creditzijde
Hier heeft de notaris de schuldvorderingen die hij heeft op zijn confraters ingevolge tussenkomst in een akte van de collega geboekt. Op de dag dat op het rekeninguittreksel van de notaris staat dat de confrater zijn schuld betaald heeft, boekt de notaris hier.

Commentaar

400300 is een rekening op de actiefzijde van de balans. Het is de bedoeling van te zien op welke confraters de notaris nog een schuldvordering ingevolge tussenkomst heeft.

Er wordt verondersteld dat notarissen hun schulden steeds betalen.

Reeds bij het ontstaan van de schuld wordt ze als een opbrengst geboekt. Men gaat ervan uit dat notarissen steeds hun schulden betalen.

Op het moment dat de notaris zijn rekeninguittreksel inboekt waar door hij de betaling van de collega heeft ontvangen, komt rekening 400300 effen te staan wat die collega betreft in die zaak.

Het rekeninguittreksel geeft aan dat de bankrekening verhoogd is (de vordering op de bank). Uiteindelijk staat daar tegenover dat er een opbrengst geboekt wordt, zij het via de omweg van 400300 dat uitgesplitst is per confrater.

Het is in feite de bedoeling dat iedere confrater die moet betalen, op 400300 effen komt als hij betaalt. Iedere confrater heeft een subrekening op 400300. Bij dataconsult zijn die bekend onder type H.

Het totaal van 400300 in de balans geeft aan hoeveel erelonen de notaris nog moet ontvangen (maar die wel reeds als opbrengst geboekt werden).