Balansrekening

440101 - Klanten RC

Debetzijde Creditzijde

Hier boekt de notaris de schulden die hij heeft tegenover zijn klanten.

Commentaar

De globale rekening 440101 geeft weer hoeveel de totale schuld is van de notaris tegenover zijn klanten (uitgezonderd de rubriekrekeningen).

Omdat dit onoverzichtelijk is worden de globale rekening 440101 opgesplitst in vele subrekeningen op naam van de klant.

De tegenpost voor een inboeking op het credit van deze rekening kan vanalles zijn, zoals:
- Debet (+) op bank(rekeninguittreksel) van de notaris
- Debet (+) in kasboek als de klant cash is komen betalen