Balansrekening

440300 - Confraters: te betalen honoraria

Debetzijde Creditzijde
Hier boekt de notaris de bedragen die hij aan zijn confraters verschuldigd is ingevolge hun tussenkomst bij hem. De tegenpost is 613200.

Commentaar

Deze inboeking maakt deel uit van de inboekingen die op datum van de akte moeten gedaan worden.

Bij het inboeken van de akte wordt in feite steeds het volledige ereloon van de akte als een opbrengst geboekt, los van het feit of de een tussenkomst bij de akte was.

Indien er een tussenkomst was, wordt het ereloon (zijn aandeel) dat aan de confrater verschuldigd is geboekt als een kost.

Bij dataconsult zijn de confraters die op rekening 440300 geboekt staan bekend onder het type N.
In het aktekostenklad kan men hieraan via Alt N.
Het kostenblad zal dan automatisch volgende boeking verrichten:
Debet: 613200 (erelonen betaald aan confraters) en Credit: 440300.

Zodra de notaris de betaling gedaan heeft en zijn rekeninguittreksel aangeeft dat het geld van zijn rekening is, zal bij het inboeken van het rekeninguittreksel de rekening 440300 effen komen wat die confrater in die zaak betreft.