Balansrekening

440300 - Confraters: te betalen honoraria

Debetzijde Creditzijde
Zodra op een rekeninguittreksel het bedrag afgaat dat de notaris aan de collega betaald heeft, zal het hier worden ingeboekt. Credit is dan op de bank. Hier heeft de notaris de bedragen die hij aan zijn confraters verschuldigd is ingevolge hun tussenkomst bij hem geboekt.


Commentaar

Op rekening 440300, die overigens wordt uitgesplitst per collega, man de notaris zien welke erelonen hij heeft of nog moet betalen aan confraters ingevolge hun tussenkomsten.

Bij betaling zal de notaris zijn bankrekening - (credit) zien gaan. De tegenpost bij het inboeken van het rekeninguittreksel is dan een subrekening van 440300 op naam de de confrater. Daardoor komt die rekening effen in die zaak.