Balansrekening

458100 - Registratiekantoor 1

Debetzijde Creditzijde
Hier boekt de notaris de registraterechten in op de akten die verlijdt. Bij dataconsult wordt dit automatisch gedaan via een aktekostenblad.

Commentaar

Dit is alleen de lopende rekening met het registratiekantoor waar de notaris zijn akten doorgaans registreert. Voor andere registratiekantoren worden de verschuldigde registratierechten niet via de balans verrekend maar via de een kostenrekening.

Het is in feite de bedoeling dat de notaris de provisies voor de registratierechten voor zijn registratiekantoor op een aparte rekening boekt. Toch kan het eenvoudiger zijn om die provisies gewoon op de debetzijde van 458100 te boeken. Dan kan men gemakkelijker het saldo inzake registratierechten zien.

Bij het nazicht van de boekhouding zal men het saldo op deze rekening moeten vergelijken met het saldo dat men op het registratiekantoor tegoed heeft. Immers, maandelijks gaan de notaris en de ontvanger van registratierechten vergelijken welke de stand is van de lopende rekening waarmee de notaris de registratierechten betaalt. Opgelet hierbij : de ontvanger van registratierechten boekt de akten per maand in op datum waarop hij ze registreert, terwijl in de boekhouding van de notaris de akten ingeboekt worden op datum van de akte.