Balansrekening

551000 - Bankrekening 1

Debetzijde Creditzijde
Een boeking hier verhoogt het bezit van de notaris.

+ op het rekeninguittreksel
Een boeking hier vermindert het bezit van de notaris.

- op het rekeninguittreksel

Commentaar

Bij het inboeken van de bankrekeninguittreksels van een bepaalde bank, is reeds 1 balanspost voor iedere verrichting vastgelegd, evenals het debet (+) of credit (-) van de verrichting. Alles dat men nog hoeft te doen is het kiezen van een tegenpost voor iedere verichting, zoals:
- client
- confrater
- 580000 - interne overboekingen
- Rekening Courant Zaakvoerder (416900 of 458900)
....
en als men het echt niet weet maar men wenst wel een bepaald rekeninguittreksel in te boeken kan men als tegenpost de wachtrekening gebruiken.

Het inboeken van de bankrekeninguittreksels is een essentieel onderdeel van de notariele boekhouding.

Bij dataconsult wordt het onderscheid gemaakt tussen het inboeken van financiele verrichtingen en diverse verrichtingen.

Bij een diverse verrichting moet men steeds het debet en het credit van een inboeking steeds aan elkaar gelijk zijn en kan men vrij kiezen tussen welke balans- en/of resulatatenrekeningen men de verrichting wenst te doen.