Balansrekening

570000 - Kasboek

Debetzijde Creditzijde
Hier is er geld bijgekomen in de kas. De tegenpost is datgene waarvoor betaald werd.

Dit verhoogt het bezit van de notaris

Zoals + op bankrekeninguittreksel
Hier is er geld uitgegaan uit de kas om iets te betalen.

Dit verlaagt het bezit van de notaris.

Zoals - op bankrekeninguittreksel

Commentaar

Op ieder notariskantoor is een kas voor het cash geld.

Hiervan wordt een papieren kasboek bijgehouden.

Dat kasboek moet worden ingevoegd in de boekhouding net zoals bankrekeniguittreksel worden ingevoerd in de boekhouding.

Het totaal van rekening 570000 geeft in de balans weer hoeveel cash bezit de notaris heeft.