Balansrekening

580000 - interne overboekingen

Debetzijde Creditzijde


Commentaar

Deze rekening kan men gebruiken wanneer men gelden van de ene bank naar de andere bank overboekt.

Bij het inboeken van ieder bankrekeninguittreksel is de wachtrekening telkens de tegenpost.

Na inboeking van beide rekeninguittreksels staat de wachtrekening inzake de overboeking weer effen op nul.

Ook bij het overbrengen van cash geld tussen de kas en de bank zal men rekening 580000 als tussenstap gebruiken om het in en uitgaan van geld in de kas en op de bankrekening in te boeken.