Resultatenrekening

613200 - Erelonen betaald aan confraters

Debetzijde Creditzijde
Hier zullen de kosten ingevolge tussenkomst van confraters te zien zijn.

Commentaar

Wanneer een notaris is tussengekomen zal men zijn aandeel in het ereloon als een kost boeken op rekening 613200.

De tegenpost is een subrekening van 440300 op naam van de confrater die moet betaald worden.

De boekhoudkundige techniek bestaat erin dat de volledige erelonen van iedere akten steeds op 700000 worden geboekt als opbrengst, los van het feit of er al dan niet een collega is tussengekomen in de akte. Ingeval van tussenkomst wordt het aaldeel van de collega in het ereloon die als een kost geboekt.

Bij Dataconsult komt deze boeking tot stand via het aktekostenblad waar men een tussenkomst kan voorzien door het cijfer 1 in plaats van 0 in te vullen en vervolgens via Ctrl N of Alt N het percentage of bedrag van de tussenkomst aangeeeft.