Resultatenrekening

619020 - Andere registratiekantoren

Debetzijde Creditzijde
Hier worden de registratierechten geboekt die de notaris betaald heeft aan deze registratiekantoren.

Commentaar

Deze rekening wordt alleen gebruik voor de registratiekantoren waar de notaris geen lopende rekening heeft.

Het is uitzonderlijk dat een notaris een akte zal moeten registreren op een ander registratiekantoor dan dat van zijn standplaats.

De lopende rekening van de notaris inzake registratierecht op het registratiekantoor van zijn standplaats is terug te vinden in de balans. Daar moet het in principe als een vordering en een schuld worden geboekt, hoewel sommige notarissen de twee boeken op debet en credtit van rekening 458100 en de rekening voor de provisies niet gebruiken.