Resultatenrekening

700000 - Erelonen akten

Debetzijde Creditzijde
Deze erelonen van de notariele akten worden allemaal integraal hier geboekt.

Commentaar

De tegenpost voor deze opbrengst is dat de client in debet wordt gezet.

Bij dataconsult gaat deze inboeking automatisch via het aktekostenblad.