De boekhouding van de notaris en de kamer van notarissen in Belgie

De kamer van Notarissen moet toezicht houden op de boekhouding van de notarissen.

Daarom vragen zij dat de notarissen hen opsturen:

- Balans algemene rekeningen (in tweevoud)

- Balans van de clientenrekeningen (in tweevoud)

- Balans van de rubriekrekeningen (in tweevoud)

Deze balansen moeten worden afgesloten telkens op 31 maart, 30 juni, 30 september en 31 december.

De kamer van notarissen te Antwerpen verstuurd de notarissen tevens een formulier over deze balansen. Het formulier moet worden ingevuld en ondertekend worden door de notaris.

Contacteer de auteur van deze pagina.