4001. Op deze rekening is een actiefrekening. We vinden het globale bedrag terug van de tegoeden van clientenrekeningen op de debetzijde.

Eigen minuten

Rep.

Ambtsverleningen

Ambtsverleningen door andere notarissen

Hier

Registratie: testament - gift -

Rep.

Onderhandse akten:

Aangifte nalatenschap - opzoeking CRT - legalistaie -

Belgium

Het is enkel de bedoeling van deze pagina om enkele gedachten weer te geven. Contact