Ieder kwartaal sluit de notaris zijn boekhouding af

1. Hij zal alle bankrekening uittreksels bijboeken tot het einde van de maand.

2. Heel het kasboek moet zijn ingeboekt.

Hij zal nazien of de registratierechten kloppen. Een goede hulp daarbij is het aktenboek. Eens dat volledig is en ook andere registratierechten geboekt zijn, moet de registratie normaal gezien kloppen.

Hij zal de stand van de rubriekrekeningen nazien met de uittreksel van iedere rubriekrekening.

Hij zal de stand van de bankrekeningen nazien met de uittreksels die hij heeft. Dat doet hij aan de hand van de balans van de rubriekrekeningen.

Hij zal een balans van de clientenrekeningen uitprinten en die nazien.

.

Belgium