In het aktenboek staat de boekhoudkundige verwerking van alle aktekosten in volgorde van het repertoriumnummer

Het is belangrijk bijvoorbeeld na te zien of de registratierechten kloppen. Tussen de notaris en de ontvanger van de registratierechten wordt in een boekje elke maand het boni van de maand nagezien en goedgekeurd. Het is dan ook de bedoeling na te zien of het totaal in dit boekje overeenstemt met het totaal in de boekhouding. Het totaal aan registratierechten in de boekhouding kan men zien op de balans. Stemmen de twee cijfers overeen, dan is het waarschijnlijk in orde. Het vergelijk tussen de twee wordt gemaakt bij de laatst ingeboekte akte

Repertoriumnummer: .............

Balans: registratierechten: € ....................................

Vergelijk registratieboekje: € ...................................

Wanneer deze twee cijfers niet overeenstemmen, kan men best het aktenboek gebruiken om het na te zien. In de eerste plaats zal men nagaan of alle akten zijn ingeboekt.

Overschot / tekort op in boekhouding: € ............

Repertoriumnummers die ontbreken in het aktenboek (Deze akten dienen eerst te worden ingeboekt.):

- Registratierecht: € .................. Rep: ........... dossier:

- Registratierecht: € .................. Rep: ........... dossier:

- Registratierecht: € .................. Rep: ........... dossier:

- Registratierecht: € .................. Rep: ........... dossier:

- Registratierecht: € .................. Rep: ........... dossier:

- Registratierecht: € .................. Rep: ........... dossier:

Ambtsverleningen kan men best aanduiden in het registratieboekje

In sommige computerprogramma's kunnen ze mee worden afgeprint.

Ook de latere registratie van akten (testamenten en giften bij overlijden) kan men best aanduiden in het registratieboekje