Voorstel tot eenvoudige boeking van kosten op een klein notariskantoor

6110. Onderhoud beroepslokalen: glazenwasser, tuinverzorging, ...

6111. Onderhoud auto

6112. Onderhoud kantoormateriaal: supermedewerker, onderhoudscontract fotocopietoestel, ...

6120. Water, gas, elektriciteit

6121. Telefoon, Fax, internet

6122. Documentatie en opleiding: drukwerk, abonnementen, boeken, tijdschriften, bijvullingen, opleidingscheques, opleidingen, cursussen

6123. Kantoorbenodigdheden: kleine toestellen, papier, toner, stiften, plakband, ...

6126. Zegels: postzegels en fiscale plakzegels

6129. Diverse verbruikskosten: relatiegeschenken, bloemen voor klanten, nieuwjaar administraties

614. Verzekeringen: BA uitbating, autoverzekering, arbeidsongevallen, ...

615. Beheerskosten: seminaries, opleidingscheques, personeelsadvertenties, professionele bijdragen, e-notariaat

6152. Verplaatsingskosten: tramkaart, taxi, vergoeding kosten verplaatsing bediende voor kantoor

6154. Professionele bijdragen: notariskamer, conferentie, e-notariaat, Federatie, algemene vergadering

6155. Drank en rookwaren: interbrew

6156. Food: restaurantkosten

6159. Diverse beheerskosten: personeelsadvertenties

619. Diverse aktekosten: dringende registratie, kopij akte van andere notaris, aankopen formaatzegels, dringende opzoeking hypotheekkantoor

619200. Retributies: Burgerlijke Stand, Bevolking, Registratie, vreemd Hypotheekkantoor, Belgisch Staatsblad, Kadaster andere provincie

619300. Extra diverse aktekosten waarvoor provisie werd gestort.

62. Bezoldigingen en sociale lasten: brutolonen, sociaal secretariaat der notarissen van Belgie, euromut

640. Belastingen: stadsbelasting vestiging bedrijf, provinciebelasting, onroerende voorheffing, roerende voorheffing, zegelrecht (bankrekening)

65. FinanciŽle kosten: bankkosten, zegelrecht, isabel, prisma-rekening bijdrage

Voorstel tot eenvoudige boeking van opbrengsten op een klein notariskantoor

7001. Erelonen notariŽle akten

7002. Erelonen Onderhandse akten

7003. Aangiften van nalatenschappen

7004. Betalingen door klanten

7041. Diverse opbrengsten: effen maken

7042. Terugvorderingen van het Notarieel Fonds

7043. Kopij akte

705. Erelonen ontvangen van confraters

75. Financiele opbrengsten

Belgie