Invoer van gegevens in de boekhouding van een notaris

1. Het inboeken van het kasboek en van de bankrekening uittreksels moet in chronologische volgorde gebeuren. Het is handig per bankrekening een kaft te maken waar U de facturen insteekt die U betaald heeft met die bankrekening. Zodra de betaling geboekt is haal U het desbtreffende document uit de kaft. Inkomende en uitgaande cheques kunnen gewoon op die rekening geboekt worden.

2. De aktekosten worden meestal via een automatisch kostenblad ingeboekt. Om dit in te geven zal men eerst een repertorium nummer moeten geven aan de akte. Wat de registratierechten betreft, zal men hier controle over houden via het registratieboekje.

3. Dan zijn er nog de rubriekrekeningen. Die moeten in feite los van de rest van de boekhouding gezien worden. Men moet dit wel van tijd tot tijd bijhouden.

4. De invoer van andere gevens verloopt via diverse boekingen. Om daar een logia in te houden kan men best voorzien in een overzichtspagina van iedere activiteit die heeft plaatsgvonden op het notariskantoor. Daarop kan men dan aangeven of een bepaalde activiteit al dan niet reeds geboekt is. Ook de inkomende en uitgaande cheques zal men verder via deze overzichtspagina's moeten boeken via een diverse boeking zodat de rekeningen inkomende en uitgaande cheques nooit een oplopend saldo vertonen.

Belgie