Toevoegingen aan de notariŽle akte

Wanneer er nog aanpassingen moeten gedaan worden aan een notariŽle akte op het ogenblik dat partijen reeds bij de notaris aanwezig zijn, kunnen deze wijzigingen aangebracht worden mits doorhalingen en verzendingen.

De verzending

Goedgekeurd deze verzending.

Op het einde der akte

Goedgekeurd de doorhaling van drie lijnen, ťťn open ruimte en drie lijnen blanco nietig in de loop deze.

Artikel 15 Notariswet :  Renvooien of bijvoegingen mogen, behoudens de hierna bepaalde uitzondering, slechts op de kant van de akte geschreven worden; zij worden zowel door de notarissen als door de andere ondertekenaars getekend of geparafeerd, op straffe van nietigheid van die renvooien of bijvoegingen. Indien een renvooi wegens zijn omvang aan het slot van de akte moet geplaatst worden, moet het niet alleen getekend of geparafeerd worden, zoals de renvooien op de kant, maar ook nog uitdrukkelijk goedgekeurd door de partijen, op straffe van nietigheid van het renvooi

Art. 16 : Overschrijvingen, tussenregels en bijvoegingen in het lichaam van de akte zijn niet geoorloofd; de over- of tussengeschreven woorden alsmede de bijgevoegde woorden zijn nietig. Indien er woorden moeten worden doorgehaald, moet dit op zodanige wijze geschieden dat hun getal op de kant van dezelfde bladzijde of aan het slot van de akte kan vermeld worden en goedgekeurd gelijk de renvooien op de kant; alles op straffe van vijftig frank geldboete ten laste van de notaris, van schadeloosstelling en zelfs van afzetting in geval van bedrog.