Onteigening

Artikel 16 Grondwet

Draagwijdte van de grondwettelijke bescherming
- de onteigening kan enkel voor het algemeen nut plaatsvinden
- de bij wet vastgestelde procedures moeten nageleegd worden
- de vastgestelde schadeloosstelling moet voorafgaand uitbetaald worden
- de schadeloosstelling moet "billijk" zijn

Notarieel bestuursrecht