Notarieel bestuursrecht : Ruimtelijke ordening en grondbeleid

Onteigening

Artikel 16 van de grondwet:
- oogmerk van algemeen nut
- in de gevallen bij wet bepaald
- mits bilijke en voorafgaande schadevergoeding