notarieel bestuursrecht 2006

Vergunningen - Ruimtelijke ordening en grondbeleid - Bescherming van het onroerend erfgoed - Milieubescherming - Onroerende goederen van de overheid

- Monumenten, stads- en dorpsgezichten

- Landschappen

- Archeologisch patrimonium

- Varend erfgoed
2007 Topics : Erfgoed