Notarieel bestuursrechtBescherming van het onroerend erfgoed

Monumenten, stads- en dorpsgezichten

Beschermingsprocedure

Berschermingsbesluit

Beschermingsvoorschriften

Handhaving

Verplichtingen bij de overdracht van een beschermd monument