notarieel bestuursrecht 2006

Vergunningen - Ruimtelijke ordening en grondbeleid - Bescherming van het onroerend erfgoed - Milieubescherming - Onroerende goederen van de overheid

- Milieuvergunningen

- Waterbeheer

- Bodemsanering

- Bemesting

- Bosbeheer

- Duinenbescherming

- Natuurbehoud

- Jacht

- Veiligheid op bouwplaatsen

Notarieel bestuursrecht