notarieel bestuursrecht 2006

Vergunningen - Ruimtelijke ordening en grondbeleid - Bescherming van het onroerend erfgoed - Milieubescherming - Onroerende goederen van de overheid
Notarieel bestuursrecht