Notarieel Bestuursrecht

Bescherming van het onroerend erfgoed

Monumenten, stads- en dorpsgezichten, landschappen, archeologisch patrimonium, varend erfgoed

 

Milieubescherming

Bodemsanering, bosbeheer, duinenbescherming, veiligheid op bouwplaatsen

 

Ruimtelijke ordening en grondbeleid

Leegstand, verwaarlozing, ruilverkaveling, ruimtelijke ordening en stedenbouw, onteigening, wonen en huisvesting, natuurinrichting

 

2747.com / law / notary / administration

contact

Notarieel recht

Ruimtelijke Ordening

Burgerlijk recht

Administratief recht