Het voeren van reclame voor onroerende goederen in 1994


Artikel 63bis par. 1 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening en de Stedebouw
Vlaamse stedenbouw 2007: topics - dialogen - clausules