Notariswet : Titel I. - Notarissen en notariële akten.

Afdeling II. - Akten en vorm van de akten; minuten, grossen, uitgiften en repertoria.

.....
Art. 9  § 1.
 .....
De notaris licht elke partij altijd volledig in over de rechten, verplichtingen en lasten die voortvloeien uit de rechtshandelingen waarbij zij betrokken is en geeft aan alle partijen op onpartijdige wijze raad.
 
Commentaar