Notariswet : Titel I. - Notarissen en notariële akten.

Afdeling II. - Akten en vorm van de akten; minuten, grossen, uitgiften en repertoria.

.....
Art. 9  § 1.
 .....
De notaris licht elke partij altijd volledig in over de rechten, verplichtingen en lasten die voortvloeien uit de rechtshandelingen waarbij zij betrokken is en geeft aan alle partijen op onpartijdige wijze raad.
 

Commentaar

De notaris als raadsman.
In 1999 werd bij de grondige herschrijving van de wet op het notarisambt de raadgevingsplicht van de notaris in de wettekst ingevoegd.

Voordien ging de rechtsleer ervan uit en was de praktijk zo dat een notaris zeker raad verstrekte aan zijn clienten, ook al was er geen wettelijke basis voor de raadgevingsplicht van de notaris.