notaris als raadsman

Koopaktebasisakte - verkavelingsakte - openbare verkoop - beslag - roerende goederen

Kredietopening : opheffing - rangafstand

Testament : neerlegging - terugtrekking

Echtscheiding :

Vennootschap : oprichting - statutenwijziging - ontbinding en vereffening

Schenking :

Huwelijkscontract :

Verdeling :