De notaris als raadsman

Basisakte

Vestiging van een recht van opstal