law notary agreement
Belgisch notarieel recht

Boek: Overeenkomsten bij de notaris

Overeenkomst van partijen

Inleiding 2
Huwen of samenwonen 3
Kopen 14
Lenen 38
Verdelen 44
Vennootschap 61
Schenking en testament 70
Aangifte van nalatenschap 88


Verplichtingen van de notaris

Notarieel recht 99
Fiscaal recht 103
Contractenrecht 112
Gerechtelijk privaatrecht 121
Administratief recht 125


Clausules voor authentieke akten

Notariële akte 128
Huwelijkscontract 130
Koopakte 130
Schenking 131

Clausules voor onderhandse documenten

Koopovereenkomst 132
Eigenhandig testament 137
Aangifte van nalatenschap 137