Belgisch notarieel recht : Boek: Overeenkomsten bij de notaris

Huwen of samenwonen

Ooit was men gehuwd of niet gehuwd. Thans is het wat ingewikkelder geworden. Men kan nog steeds huwen, maar er bestaat naast gewoon in feite samenwonen ook nog de wettelijke samenwoning. Alleen de notaris kan huwelijkscontracten en samenlevingsovereenkomsten tussen wettelijk samenwonenden opmaken.

Huwelijkscontract

Samenlevingsovereenkomst 8

Afstammelingen uit een vorige relatie 9

Wijziging huwelijksstelsel 10

Internationaal huwelijksvermogensrecht 12