Ondertekening

Dit is echt essentieel aan een notariële akte. Als de notaris vergeet in zijn akte te vermelden dat de verschijners samen met hem de akte ondertekend hebben, dan heeft men geen notariële akte. Het vermelden van de ondertekening van de akte is voorgeschreven op straffe van nietigheid als authentieke akte.