Registratierechten

De notaris moet melding maken van de voorlezing van artikel 203 W. Reg.

Schenkingen
Er moet melding gemaakt worden van de woonplaats van de schenker.
Er moet melding gemaakt worden van de schenkingen binnen de 3 jaar voorafgaand aan de schenking.