Voorlezing

De notaris moet melding maken van de voorlezing van de akte. Deze melding is niet voorgeschrven op straffe van nietigheid als authentieke akte.