De verschijning van partijen voor de notaris

1 . In een huwelijkscontract worden de verschijnende partijen het meest uitgebreid aangeduid

2 . Wanneer een notaris zelf niet aanwezig kan zijn bij de akte (vakantie), kan de akte verleden worden voor een collega die zijn ambt verleent.

3. Wanneer een vennootschap in een akte verschijnt, moet de oprichting, het BTW nummer en nog veel meer worden opgegeven

4. De notaris moet steeds nagaan of diegene die voor hem zit ook degene is die hij betweet te zijn

5. In het kader van de hypotheekwet heeft de notaris de verplichting zeer nauwkeurig te zijn in de aanduiding van wie voor hem verschenen is