De verschijning van partijen voor de notaris

ZIJN VERSCHENEN :
    1.De Heer voornamen NAAM,  geboren te , op (datum voluit geschreven), wonende te 2000 Antwerpen, straat,
    Weduwnaar;
    Meerderjarige zoon van de heer voornamen NAAM, overleden, en van mevrouw voornamen NAAM, wonende te Brussel, straat.
    AANSTAANDE BRUIDEGOM :    TER ENERE ;
    2. Mevrouw voornamen NAAM, geboren te , op (datum voluit geschreven) , wonende te 2000 Antwerpen, straat,
    Uit de echt gescheiden;
    Meerderjarige dochter van de heer voornamen NAAM, gepensioneerde, wonende te 2000 Antwerpen, straat, en van mevrouw voornamen NAAM, overleden;
    AANSTAANDE BRUID :     TER ANDERE ZIJDE.