De verschijning van partijen voor de notaris

HET JAAR TWEEDUIZEND DRIE.
Op (datum voluit geschreven)
Voor mij, Meester Jacques Janssens, notaris met standplaats te Antwerpen-Berchem, vervangende zijn ambtgenoot notaris Arthur Beuckelaers, notaris met standplaats te Antwerpen-Berchem.
ZIJN VERSCHENEN: